Treść tej witryny internetowej jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski.

Powiadomienie dotyczące prywatności

PRA Health Sciences (PRA), firma należąca do spółki ICON plc, to organizacja prowadząca badania na zlecenie (CRO). PRA odpowiada za zarządzanie tą witryną badania.

PRA – INTERNETOWE POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

W PRA staramy się chronić Twoją prywatność. Powiadomienie to wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe pozyskiwane od użytkownika w trakcie, gdy korzysta on z naszych firmowych witryn internetowych i innych usług online. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację danej osoby lub odnoszą się do osoby, której tożsamość można ustalić.

PRA odpowiada za kontrolowanie i przetwarzanie danych osobowych, które pozyskuje. Adres do korespondencji naszego biura w Stanach Zjednoczonych:

Pharmaceutical Research Associates Inc.
4130 ParkLake Avenue, Suite 400
Raleigh, North Carolina 27612 USA

Nasz specjalista ds. prywatności danych dostępny jest pod adresem: privacyofficer@prahs.com.

Z naszym firmowym Powiadomieniem dotyczącym prywatności można zapoznać się tutaj (dostępne w języku angielskim).

  • Zakres obowiązywania
  • Automatycznie gromadzone informacje techniczne
  • Pliki cookie i podobne technologie

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności ma zastosowanie do prahs.com oraz innych witryn lub usług online, w tym naszych portali obsługiwanych przez PRA lub w imieniu PRA, zawierających odnośnik do niniejszego powiadomienia lub odnoszących się do niego („Usługi”).

Możemy przekazać oddzielne powiadomienie dodatkowe przy gromadzeniu danych osobowych poprzez Usługi, jako że zapewni to Państwu dalsze istotne informacje na temat przetwarzania.

Powiadomienie to nie ma zastosowania do danych osobowych gromadzonych offline lub poprzez witryny internetowe bądź inne usługi online, które nie zawierają odnośnika do niniejszego powiadomienia.

Automatycznie gromadzone informacje techniczne

Automatycznie otrzymujemy od Państwa określone informacje techniczne, gdy korzystają Państwo z Usług. Informacje te obejmują informacje na temat przekierowania sieciowego (skąd Państwo tu trafili), informacje na temat urządzenia i przeglądarki, adres IP (który może umożliwiać ustalenie Państwa położenia geograficznego lub firmy) oraz datę i godzinę odwiedzin.

Ponadto automatycznie otrzymujemy i rejestrujemy informacje na temat Państwa interakcji z Usługami, takie jak informacje na temat klikniętych odnośników (np. kiedy odwiedzono każdą ze stron i ile spędzono na niej czasu), częstotliwości korzystania z Usług, a także dane wydajności witryny internetowej oraz zagregowane dane użycia.

Wykorzystujemy te informacje, by zarządzać Usługami, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Usługach i korzystają z nich (dzięki czemu możemy usprawniać Usługi) oraz by personalizować i poprawiać Państwa wrażenia podczas korzystania z Usług.

Wykorzystujemy te informacje również po to, by chronić bezpieczeństwo i integralność Usług.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z poniższą częścią „Pliki cookie i podobne technologie”.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Nasze Usługi wykorzystują pliki cookie (małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków alfanumerycznych, które umieszczamy na Państwa komputerze) oraz inne podobne technologie śledzenia (np. sygnały nawigacyjne, znaczniki oraz skrypty), aby świadczyć Usługi i pomagać w gromadzeniu informacji wykorzystywanych przez nas w celu zarządzania Usługami, aby analizować Państwa sposób korzystania z Usług oraz aby pomóc realizować nasze działania promocyjne i marketingowe.

Pliki cookie

PRA wykorzystuje pliki cookie – fragmenty informacji, które nasze serwery sieci Web wysyłają na Państwa komputer, gdy uzyskują Państwo dostęp do Usług. Pliki cookie mogą gromadzić informacje obejmujące identyfikator unikatowy, ustawienia użytkownika oraz dane statystyczne na temat charakteru i częstotliwości korzystania z Usług.

Niektóre opcje i funkcje Usług są zależne od plików cookie. Jeśli zdecydują się Państwo zablokować pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z takich opcji, zaś preferencje zależne od plików cookie mogą zostać zapomniane. Jeśli zdecydują się Państwo usunąć pliki cookie, ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki zostaną usunięte. Konieczne może być ich ponowne wybranie.

Mogą Państwo zarządzać plikami cookie w dowolnym czasie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać plikami cookie, należy odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org, a następnie wybrać opcję „How to Control/Delete Cookies” (Jak kontrolować/usuwać pliki cookie) i postępować zgodnie z instrukcjami dla Państwa przeglądarki.

Sygnały nawigacyjne i usługi analityczne

Usługi mogą zawierać obrazy elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również gifami jednopikselowymi lub robakami sieciowymi), które PRA wykorzystuje, by pomóc umieszczać pliki cookie w naszych witrynach internetowych, liczyć użytkowników odwiedzających te witryny oraz analizować korzystanie z Usług.

Usługi mogą również zawierać sygnały nawigacyjne lub podobne technologie podmiotów zewnętrznych zajmujących się analityką; pomagają nam one tworzyć statystyki dotyczące skuteczności kampanii promocyjnych i innych działań. Technologie te umożliwiają dostawcom usług analitycznych umieszczanie lub odczytywanie ich własnych plików cookie lub innych identyfikatorów na Państwa urządzeniu – dzięki takim plikom lub identyfikatorom mogą oni gromadzić informacje na temat Państwa aktywności online w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Na przykład PRA wykorzystuje usługę Google Analytics, by gromadzić informacje na temat liczby osób odwiedzających Usługi, lokalizacji takich osób oraz sposobu, w jaki korzystają z Usług. Wykorzystujemy te informacje, by usprawniać nasze Usługi.

Niektóre przeglądarki mają wbudowane opcje „Nie śledź” (DNT), które mogą wysłać sygnał do odwiedzanych witryn internetowych informujący, że nie chcą Państwo być śledzeni. Jako że nie ma jeszcze wspólnego sposobu interpretacji sygnału DNT, nasze Usługi obecnie nie odpowiadają na sygnały DNT wysyłane przez przeglądarki.

Łącza do witryn i usług podmiotów zewnętrznych

Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych, usług lub aplikacji nienależących do PRA lub też kierować do takich witryn, usług lub aplikacji. Klikanie takich łączy lub łączenie się w inny sposób z takimi usługami może umożliwiać podmiotom zewnętrznym gromadzenie lub udostępnianie informacji na Państwa temat. Takie witryny lub usługi podmiotów zewnętrznych pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami dotyczącymi prywatności oraz warunkami wszelkich witryn internetowych bądź usług nienależących do PRA przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

Zmiany niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności

Okresowo aktualizujemy niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności. Kiedy publikujemy zmiany, zmieniamy datę w części „Ostatnia aktualizacja” na końcu niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności lub w istotnym zakresie zmienimy sposoby, w jakie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, powiadomimy Państwa o tym, umieszczając w Usługach widoczne powiadomienie o zmianach przed ich wejściem w życie lub wysyłając Państwu bezpośrednie powiadomienie. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności, by wiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane oraz by mieć świadomość wszelkich zmian wprowadzanych do Powiadomienia dotyczącego prywatności.

Pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności bądź niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności należy wysłać szczegółową wiadomość e-mail na adres PrivacyOfficer@prahs.com lub napisać do nas na następujący adres korespondencyjny:

Privacy Officer
Pharmaceutical Research Associates Inc.
4130 Parklake Avenue, Suite 400
Raleigh, NC 27612 USA

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić największą wygodę korzystania z witryny. Jeśli wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części witryny. Witryna może też nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat tego, jak zarządzać plikami cookie i je usuwać, można znaleźć odwiedzając stronę https://www.youronlinechoices.com/pl. Korzystanie z witryny podlega opublikowanym Warunkom użytkowania. Należy również zapoznać się z naszym Powiadomieniem dotyczącym prywatności.